top of page

Fluid painting - dirty pour

After many years I tried this fluid painting technicque that I used to love. I almost forgot how much fun it is and I really enjoyed creating a couple of pieces. But since you need large quantities of paint here, I had to stop until I get new set of paints.


I can hardly wait :D


But let's start at the beginning, for example: what an expression "dirty pour" means? It's a phrase that is commonly used among artists and means a technique where paints of different colours are poured in a cup that is slightly shaken so the colours start to work together. After that the paints are poured from the cup to prepared surface which is tilted until a desired look is achieved.

...........

Po mnogih letih sem se spet lotila tehnike s prelivanjem barv. Pozabila sem že, kako prijetno mi je bilo ustvarjati na tak način, zato sem strašno uživala pri ustvarjanju. Naredila sem kar nekaj kosov, vendar pa se pri tej tehniki porabi ogromne količine barve, zato sem morala začasno prekiniti z delom, dokler ne nabavim novih barv.


Komaj čakam :D


Ampak prej lahko še kaj rečemo na to temo. Na primer, kaj pomeni izraz "dirty pour". Dobesedni prevod bi bil zelo čuden, ampak ker gre za frazo, ga nima smisla prevajati, ustreznega izraza v slovenščini pa ne poznam. Dejansko gre za tehniko pri kateri barve v določenem zaporedju zlivamo v lonček, pri tem ga rahlo ali tudi ne tako rahlo pretresamo, da barve med seboj delujejo že v lončku. Nato vsebino lončka zlijemo na podlago in jo nagibamo dokler barva ni razporejena tako, kot smo želeli.


long story - dirty pour, abstract, kras arts

I used oil based acrylic paints, not the artistic brand, but simply paints that are used for metal protection. I only bought basic colours: yellow, red, blue and white. They don't need mixing with any mediums to flow properly and to create cells, but I have to warn you you'll need a solvent to clean them away and they have a very strong smell so it's better to work with them outside or in really well ventilated space.

...........


Uporabila sem akrilne barve na oljni osnovi, pri nas poznane kot Tesarol. Kupila sem samo osnovne barve: rumeno, rdečo, modro in belo. Te barve ne potrebujejo mešanja z drugimi mediji, saj so dovolj tekoče in tudi brez tega ustvarjajo celice. Moram pa vas opozoriti, da boste pri delu nujno potrebovali razredčilo, če boste hoteli kaj očistiti, poleg tega pa imajo barve zelo močan vonj, zato je bolje delati z njimi zunaj ali v prostoru z dobrim prezračevanjem.


For my first pour (above) I used my paints in order: white, yellow, blue, red, white. And for the one below: white, yellow, red, blue.

..........


Pri prvi sliki zgoraj sem naredila mešanico barv v lončku v zaporedju bela, rumena, modra, rdeča, bela. Pri spodnji pa v zaporedju bela, rumena, rdeča, modra.


happy to see you - dirty pour, abstract, kras arts

What do you think? Would yo like to see how I made it? I already have a couple of custom orders, so I could make a short tutorial about it.

.....


Kako se vam zdi? Bi vas zanimalo videti postopek izdelave? Trenutno imam nekaj naročil, zato bi lahko pripravila kratek tutorial o tem.

sweet - dirty pour, abstract, kras arts

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page